LỊCH TUẦN 33

 

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

22/04/2019

- Dự hội nghị trực tuyến của SGD

 

- CBQL

 

 

3

23/04/2019

- Tiếp đoàn tuyển chọn học sinh năng khiếu

- Dự chuyên đề GDCD huyện Cù Lao Dung

 

- BGH

- T. Tú

 

4

24/04/2019

- Họp UBND xã Mỹ Tú lúc 8g

- HT

 

5

25/04/2019

- Nộp ĐDDH

- Nộp tờ trình và danh sách xét TN THCS

- Họp Chi bộ lúc 14g15p

 

- HT

- BGH

- TTCB

6

26/04/2019

- Chấm ĐDDH

 

- BGK

 

7

27/04/2019

- Dạy bình thường

- GVBM

LỊCH TUẦN 32

 

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

15/04/2019

- Nghỉ Tết dân tộc

-Nghỉ bù giổ tổ Hùng Vương

 

- GV dân tộc

- Toàn trường

 

3

16/04/2019

- Nghỉ Tết dân tộc

 

 

- GV dân tộc

 

4

17/04/2019

- Báo cáo số lượng máy tính văn phòng

 

- KT

 

 

 

5

18/04/2019

- Xét nâng lương trước hạn

- Họp công đoàn lúc 15 g

- Triển khai chuyên dề mỹ thuật lúc 14g15p

 

- BGH

- CĐ trường

- GV

6

19/04/2019

- Dạy bình thường

 

- GVBM

 

7

20/04/2019

- Dạy bình thường

- GVBM

 

 

LỊCH TUẦN 31

 

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

08/04/2019

- Giáo dục lịch sử ngày Giổ tổ Hùng Vương

 

- TPT

 

3

09/04/2019

- Thanh tra toàn diện Hóa 8 tiết 1,2

- Họp UBND xã Mỹ Tú lúc 13g30p

 

- PHT-TT

- PHT

4

10/04/2019

- Dạy bình thường

 

- GVBM

 

 

 

5

11/04/2019

- Họp Chuyên môn lúc 15g

- Triển khai phần mềm trộn đề

- Họp Chi đội phụ trách lúc 13g30p

 

- HĐSP

- TPT-GVCN

6

12/04/2019

- Nộp hồ sơ thuyên chuyển ngoài huyện (nếu có)

 

- GV

 

7

13/04/2019

- Nghỉ Giổ tổ Hùng Vương từ ngày 14/4-15/4

- Nghỉ Tết Dân tộc từ ngày 14/4-16/4

- GVBM

- GV Dân tộc

 

LỊCH TUẦN 30

 

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

01/04/2019

- Đi công tác tại THCS Long Hưng

 

- HT

 

3

02/04/2019

- Báo cáo ý kiến phản hồi về việc BD HSG của PGD

 

- HT

 

4

03/04/2019

- Quyết toán kinh phí 2018 lúc 7g30p

- Họp Đảng ủy lúc 7g30p

- KT

- HT

 

 

5

04/04/2019

- Họp HĐSP lúc 15g

- Đưa học sinh nhận xe đạp lúc 14g 20p

 

- HĐSP

- TPT

6

05/04/2019

- Thuyết trình sản phẩm TTNNĐ lúc 8g

- Đi công tác tại THCS Mỹ Phước

- T.Lĩnh

- HT

7

06/04/2019

- Dạy bình thừơng

- GVBM

 

LỊCH TUẦN 29

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

25/03/2019

- Tổ chức ngày 26/3 lúc 7g30p

 

- Dự hội nghị xã Mỹ Tú lúc 7g30p

- BGH-TPT-GVCN-HS

- HT

3

26/03/2019

- Trường CĐ nghề tư vấn cho học sinh và PHHS k9

 

- BGH-GVCN-PHHS

4

27/03/2019

- Đưa học sinh tham quan

- Theo QĐ phân công

5

28/03/2019

- Họp Đảng ủy lúc 7g30p

- Họp chi bộ lúc 14g

- PHT

- TTCB

6

29/03/2019

- Đi công tác THCS Long Hưng và THCS HHN

 

- HT

7

30/03/2019

- Dạy bình thừơng

- GVBM

 

LỊCH TUẦN 28

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

18/03/2019

- Họp HĐSP lúc 15g

 

- HĐSP

 

3

19/03/2019

- Bổ sung hồ sơ GV chủ nhiệm giỏi

- Họp UBND xã lúc 7g 30p

- Họp PGD lúc 14g

 

- PHT

- PHT

- HT

 

4

20/03/2019

- Gửi chuyên đề quí 1 (Chi bộ)

- Đi công tác THCS Thuận Hưng

- C.Lan

- HT

5

14/03/2019

- Họp PGD lúc 8g

- Họp BGK lúc 14g

- Họp công đoàn lúc 15g

 

- T. Kiểu

- BGK

- CĐ trường

6

15/03/2019

- Học sinh các lớp nộp bài thi vẽ tranh 26/3

- C. Thi

 

7

16/03/2019

- Tổ chức ngày chạy olympic lúc 7g

- PHT-TPT-C.Khal-T.Nhạn-50HS khối 8

 

LỊCH TUẦN 27

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

11/03/2019

- Trung tâm dạy nghề tư vấn học sinh K9 lúc 7g30p

- Nộp sản phẩm sáng tạo cho PGD

 

- TTDN

- TPT

 

3

12/03/2019

- Nộp kê khai tài sản PGD

- BGH - KT

 

4

13/03/2019

- Đưa học sinh thi hội khoẻ tỉnh

- T.Quốc

 

5

14/03/2019

- HT nghỉ phép

- Họp chuyên môn lúc 15g

 

- HT

- TTGV

6

15/03/2019

- Báo cáo lớp phổ cập

- T.Định

7

16/03/2019

- Dạy bình thừơng

- GVBM

 

LỊCH TUẦN 26

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

4/03/2019

- Gửi chuyên đề, tham luận ôn học sinh tuyển sinh 10 cho PGD

- PHT

3

5/03/2019

- Dự giờ GV giỏi T.Tâm lớp 6a2 tiết 3

- Gửi kế hoạch tư vấn nghề HS K9 cho PGD

 

- BGK

- PHT

 

4

6/03/2019

- Dự giờ GV giỏi C.Du lớp 9a3 tiết 3

- Tập huấn SGD (Đánh giá ngoài)

- BGK

- HT

5

7/03/2019

- Tập huấn SGD

- Nộp sản phẩm trừong học kết nối

 

- HT

- TT

6

3/03/2019

- Tập huấn SGD

 

- HT

 

7

8/03/2019

- Tập huấn SGD

- HT

 

LỊCH TUẦN 25

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

25/02/2019

- Họp PGD lúc 7g30p

 

- HT

 

3

26/02/2019

- Nộp hồ sơ giáo viên chủ nhiệm giỏi huyện

 

- PHT

 

4

27/02/2019

-Sở giáo dục thanh tra toàn diện Trường lúc 7g30p

- Báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện nhận kỷ niệm chương VSNGD

- BGH- TT

- CTCĐ

5

28/02/2019

- Sở giáo dục tổng kết thanh tra tại PGD

- Báo cáo kê khai tài sản 2018

 

- HT

- BGH-KT

6

1/03/2019

- Họp với trường trung cấp nghề MT về tư vấn tuyển sinh

 

- HT

 

7

2/03/2019

- Dạy theo PPCT tuần 25

- GVBM

 

LỊCH TUẦN 24

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

2

18/02/2019

- Chuẩn bị hồ sơ sở giáo dục về thanh tra

- Kiểm tra tài chính

 

- CBBL

- BKTNB

3

19/02/2019

- Dự giờ giáo viên giỏi C.Hợi tiết 2 lớp 7a2

- Họp PGD lúc 14g

- Báo cáo số liệu học sinh sau tết

- BGH - BGK

- HT

- GVCN

4

20/02/2019

 

- Dự giờ giáo viên giỏi T.Nhạn tiết 4 lớp 9a2

 

 

- BGH- BGK

 

5

21/02/2019

- Dự giờ giáo viên giỏi C. Khal lớp 6a1 tiết 3

- Dự giờ giáo viên giỏi C. Khéo lớp 6a3 tiết 2

- Họp chuyên môn lúc 15g

 

- BGH - BGK

- BGH - BGK

- GVBM

6

22/02/2019

- Khai mạc hội khoẻ lúc 7g

 

- T. Quốc-T.Tâm

 

7

23/02/2019

- Tham gia điền kinh

- T.Quốc-T.Tâm