TRƯỜNG THCS MỸ TÚ

                 Trường Trung học cơ sở Mỹ Tú được thành lập năm 1998 theo Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ngày 10/8/1998 và được xây dựng trên địa bàn ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Trường có diện tích 4056,5m2 với 8 phòng học và 3 phòng học chức năng, số phòng đủ để đáp ứng được yêu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới giáo dục.

        Nhà trường đã từng bước xây dựng được đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp. Đã có cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh. Tỷ lệ HS được xét tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 90%.

          Năm học 2017 - 2018, trường có 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 27/27 GV có  trình độ đạt chuẩn trong đó có 19/27 giáo viên có trình độ trên chuẩn. Số học sinh 11 lớp. Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 20 đảng viên, liên tục đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

           Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục phát huy kết quả cuộc vận động “Hai không”; Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường trung học cơ sở Mỹ Tú đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đảm bảo trường đạt chuẩn. Nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề Tin học, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.