TUẦN 19

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
11/1/2021
- SHCN- SHTT
- Báo cáo HKI
- GV học trực tuyến modun 2 đến hết tuần
- Dạy chương trình HKII
- GVCN
- VT
- GV
- GVBM
THỨ 3
12/1/2021
- Khám sức khỏe học sinh toàn trường
 - Báo cáo thông tin CBQL cho PGD
- T.Kiểu
- HT
THỨ 4
13/1/2021
- Dự tiếp xúc cử tri xã Mỹ Tú lúc 7 giờ 30p
- Họp công tác đội lúc 9 giờ 7 giờ 30p tại PGD
- T.Khương
- C. Nuôi
THỨ 5
14/1/2021
- Hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh lúc 14 giờ
- Họp chuyên môn lúc 15 giờ
- BGH-GVCN K9
- TTGV
THỨ 6
15/1/2021
- Kiểm tra tiến độ học trực tuyến- HT
THỨ 7
16/1/2021
- Dạy bình thường- GVBM

 

                  TUẦN 20

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
18/1/2021
- SHCN- SHTT
- Kết thúc bồi dưỡng CTGD PT năm 2018
- Phó hiệu trưởng đi học hết tuần
- GVCN
- GVBM
- PHT
THỨ 3
19/1/2021
- Dự đại hội khuyến học huyện Mỹ Tú lúc 13 giờ
 - Họp PHHS đánh nhau lúc 8 giờ
- PHT
- TPT-GVCN
THỨ 4
20/1/2021
- Hiệu trưởng nghỉ phép- HT
THỨ 5
21/1/2021
- Duyệt kế hoạch trang trí bồn hoa
- Thanh tra toàn diện cô Mai tiết 4,5 lớp 7
- TPT
- BGH-TT-TP
THỨ 6
22/1/2021
- Báo cáo kiểm tra tài sản Thư viện, Thiết bị thí nghệm- C.Thi
THỨ 7
23/1/2021
- Dạy bình thường
 
- GVBM

 

                  TUẦN 21

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
25/1/2021
- SHCN- SHTT

- Tuyên truyền ATGT
- Tham gia HKPĐ - Bóng chuyền, cầu lông, bóng đá
- Giao thông huyện
- GVBM
- PHT
THỨ 3
26/1/2021
- Chuyển lương tháng 1,2
- Họp HĐ trường lúc 8 giờ
- Tham gia HKPĐ
- Thanh tra toàn diện cô Dương tiết 2,5 lớp 7
- KT
- HĐ trường
- Theo PC
- BGH-TT-TP
THỨ 4
27/1/2021
- Khai mạc HKPĐ- Theo PC
THỨ 5
28/1/2021
- Tham gia HKPĐ
- Đăng kí hội thao ngành giáo dục
- Lao động toàn trường lúc 15 giờ
- Theo PC
- CTCĐ
-HĐSP
THỨ 6
29/1/2021
- Tham gia chung kết HKPĐ (nếu có)- Theo PC
THỨ 7
30/1/2021
- Dạy bình thường
- Tham gia thi GVG tỉnh

 
- GVBM
-C. Nuôi

 

                 TUẦN 22

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
1/2/2021
- Tập huấn ở Sóc Trăng
- Họp chi bộ lúc 8 giờ 30p
- HT
- ĐV
THỨ 3
2/2/2021
- Tập huấn ở Sóc Trăng- HT
THỨ 4
3/2/2021
- Dự hội nghị trực tuyến ở xã Mỹ Tú lúc 7 giờ 30p
- Phó hiệu trưởng đi học
- HT-CTCĐ
- PHT
THỨ 5
4/2/2021
- Dạy bình thường- GVBM
THỨ 6
5/2/2021
- Học sinh lao động trước tết: khối 7,9 tiết cuối- GVBM
THỨ 7
6/2/2021
- Dạy bình thường
- Học sinh lao động trước tết: khối 6,8 tiết cuối

 
- GVBM
- GVBM
 

                  TUẦN 23

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
22/2/2021
- Báo cáo sĩ số và tình hình học sinh sau tết
- Họp UBND xã lúc 13 giờ 30p
- GVCN
- PHT
THỨ 3
23/2/2021
- Báo cáo kiểm tra nội bộ tài sản Thư viện - Thiết bị
- Nộp bài dự thi UPU
- C.Thi
- TPT
THỨ 4
24/2/2021
- Phó hiệu trưởng đi học
- Báo cáo nhu cầu máy vi tính, bàn ghế về PGD
- Bốc thăm thi thực hành GVG tỉnh lúc 9 giờ tại SGD
- PHT
- HT
- C.Nuôi
THỨ 5
25/2/2021
- Nộp bài thi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Họp cử đại biểu HĐND lúc 14 giờ
- C.Du 
- BGH-CTCĐ
THỨ 6
26/2/2021
- Nộp sản phẩm thi sáng tạo TTNNĐ- GVCN-HS
THỨ 7
27/2/2021
- Dạy bình thường
- Đưa học sinh thi HSG tỉnh ngày 28/2/2021 tại trường THCS Hoàng Diệu

 
- GVBM
- Theo PC

 

                 TUẦN 24

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
1/3/2021
- Vào nhận nhiệm vụ
- Dạy học theo phân công mới
- Họp chi bộ lúc 14 giờ 15p
- C.Vân- C.Bé Loan
- ĐV
THỨ 3
2/3/2021
- Thử đường truyền học trực tuyến
- Chấm thi sáng tạo lúc 14 giờ
- Phó hiệu trưởng đi học
- HT-C.Khéo- T.Nhạn
- PHT
THỨ 4
3/3/2021
- Dự trực tuyến SGK lớp 6- Theo PC
THỨ 5
4/3/2021
- Báo cáo kết quả vận động học sinh cho hiệu trưởng- HT
 
THỨ 6
5/3/2021
- Chọn sản phẩm thi sáng tạo TTNNĐ để làm hồ sơ nộp PGD- TPT
THỨ 7
6/3/2021
- Dạy bình thường
 
- GVBM
 

 

                TUẦN 25

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
8/3/2021
- Phó hiệu trưởng đi học
- Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 lúc 15 giờ 30p
-PHT
- HĐSP
THỨ 3
9/3/2021
- Báo cáo ATTP
- Họp sơ kết học kì 1 tại PGD lúc 7 giờ 30p
- T.Kiểu
- HT
THỨ 4
10/3/2021
- Nộp danh sách GV đăng kí học chức danh nghề nghiệp- VT
THỨ 5
11/3/2021
- Họp HĐSP lúc 15 giờ 15p- HĐSP
 
THỨ 6
12/3/2021
- Họp UBND xã lúc 13 giờ 30p- HT
THỨ 7
13/3/2021
- Dạy bình thường
 
- GVBM

 

                    TUẦN 26

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
15/3/2021
- Phó hiệu trưởng đi học
- Chấm sáng tạo lúc 15 giờ
-PHT
- HT-CTCĐ-TPT-C.Nuôi
THỨ 3
16/3/2021
- Làm hồ sơ sáng tạo nộp PGD
 
- TPT
 
THỨ 4
17/3/2021
- Phó hiệu trưởng đi thi- PHT
THỨ 5
18/3/2021
- Họp PGD về thi đua cụm lúc 14 giờ 
- Nộp SKKN để trường kí xác nhận
- HT
- HĐSP

 
THỨ 6
19/3/2021
- Nộp hồ sơ thi sáng tạo- TPT
THỨ 7
20/3/2021
- Dạy bình thường
- Báo cáo thanh tra cho tổ trưởng

 
- GVBM
- GVBM

 

               TUẦN 27

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
22/3/2021
- Nộp hồ sơ thi GVG cấp huyện (T.Tú - C.Mai - C. Linh - C.Khal)
- Kiểm tra nội bộ - Tài chính (dời ngày 29/3/2021)
- VT
- Theo PC
THỨ 3
23/3/2021
- Phó hiệu trưởng đi học (hết tuần)
 
- PHT
 
THỨ 4
24/3/2021
- Kiểm tra hồ sơ công đoàn lúc 7 giờ 30p
- Họp BHXH lúc 13 giờ 30p
- Họp PGD lúc 13 giờ 30p
- CTCĐ - KT
- KT
- HT
THỨ 5
25/3/2021
- Tổ trưởng nộp báo cáo thanh tra cho hiệu trưởng
 
- TT
 
THỨ 6
26/3/2021
- Dự hội nghị xã Mỹ Tú lúc 7g 30p- HT
THỨ 7
27/3/2021
- Dạy bình thường

 
- GVBM
 

                   

                   TUẦN 28

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
29/3/2021
- Họp Chi bộ lúc 8g
- Tổ chức 26/3 sáng chiều
- Dự chuyên đề tổ xã hội lúc 14g 15p
- TTCB
- TPT-GVCN-HS
THỨ 3
30/3/2021

- Hiệu trưởng nghỉ phép
- Phó hiệu trưởng đi học (hết tuần)
- HT
- PHT

 
THỨ 4
31/3/2021
- Tập huấn KĐCLGD lúc 7g 30p tại Huỳnh Cương
- C.Khéo dạy thay Hiệu trưởng

 
- HT

- C.Khéo
THỨ 5
1/4/2021
- Báo cáo thanh tra
 
- HT
 
THỨ 6
2/4/2021
- Nộp kế hoạch BDTX- GVBM
THỨ 7
3/4/2021
- Dạy bình thường

 
- GVBM

 

                   TUẦN 29

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
5/4/2021
- Phó hiệu trưởng đi học (hết tuần)
 
- PHT
 
THỨ 3
6/4/2021
- Tập huấn BHXH lúc 13g 30p
 
- HT

 
THỨ 4
7/4/2021
- Thuyết trình sản phẩm sáng tạo lớp 9a2
- Đưa 30 HS khối 8 tập dợt ĐH TDTT tại TH Mỹ Tú B
- T. Bình -T. Quốc
- C.Nuôi
THỨ 5
8/4/2021
- Họp HĐSP lúc 15g 20p
- Khai mạc ĐH TDTT lúc 7g 30p tại TH Mỹ Tú B

 
- HĐSP
- C.Vân + VĐV

 
THỨ 6
9/4/2021
- Dạy bình thường- GVBM
THỨ 7
10/4/2021
- Dạy bình thường

 
- GVBM

 

               TUẦN 30

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
12/4/2021
- Báo cáo học sinh trực tuyến
- Nộp kê khai tài sản
- Tập huấn bầu cử

 
- PHT
- KT

- T.Quốc
 
THỨ 3
13/4/2021
- Phó hiệu trưởng đi học (hết tuần)
- Nghỉ Phép
- PHT
- T.Tân


 
THỨ 4
14/4/2021
- GV dân tộc nghỉ tết
-Nghỉ phép
- GV dân tộc
- T.Tân
THỨ 5
15/4/2021
- GV dân tộc nghỉ tết
-Nghỉ phép
- Họp HĐSP lúc 15g 20p

 
- HĐSP
- T.Tân

 
THỨ 6
16/4/2021
- GV dân tộc nghỉ tết- GV dân tộc
THỨ 7
17/4/2021
- Dạy bình thường

 
- GV dân tộc

 

                    TUẦN 31

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
19/4/2021
- Báo cáo chọn SGK
- Dự thi GVCN giỏi huyện
- Phó hiệu trưởng đi học

 
- HT
- C.Khal-C.Linh

- PHT
 
THỨ 3
20/4/2021
- Học nghị quyết tại xã Mỹ Tú lúc 7g 30p
 
- HT-CTCĐ


 
THỨ 4
21/4/2021
- Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
- Trực lễ
- Toàn trường
- T.Hải
THỨ 5
22/4/2021
- Họp HĐSP lúc 15g 20p
 
- HĐSP

 
THỨ 6
23/4/2021
- Dạy bình thường- GVBM
THỨ 7
24/4/2021
- Dạy bình thường

 
- GVBM

 

               TUẦN 32

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
26/4/2021
- GV đi học nghị quyết tại xã Mỹ Tú
 
- GV
 
THỨ 3
27/4/2021
- Nộp thẻ Đảng
- Ôn tập HKII môn: T.A, Tin học, TD, ÂN, MT
- ĐV
- GVBM



 
THỨ 4
28/4/2021
- Dự ĐH phụ nữ xã Mỹ Tú lúc 7g 30p
- Ôn tập HKII môn: T.A, Tin học, TD, ÂN, MT
- C.Quế Anh - C.Thi
- GVBM
THỨ 5
29/4/2021
- Họp chuyên môn lúc 13g 30p
- Họp Chi bộ lúc 14g 15p

- Ôn tập HKII môn: T.A, Tin học, TD, ÂN, MT
- TTGV
- TTCB

- GVBM
 
THỨ 6
30/4/2021
- Nghỉ lễ
- Trực lễ
- Toàn trường
- HT
THỨ 7
1/5/2021
- Nghỉ lễ
- Trực lễ

 
- Toàn trường
- T. Khương