TUẦN 21

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
13/1/2020
- Tham gia HKPĐ.
-Họp Đảng ủy lúc 13h30p.
- Chấm thi GVG huyện THCS Mỹ Phước
- Nộp hồ sơ HSG Tỉnh
- Theo PC
- PHT
- HT
- PHT
THỨ 3
14/1/2020
- Tham gia hội khỏe phù đổng.
- Điều chỉnh hồ sơ phổ cập
- Theo PC
- Thầy Định.
THỨ 4
15/01/2020
-Dự khai mạc HKPĐ lúc 7h30p.
- Điều chỉnh và báo cáo hồ sơ phổ cập
- PHT
- Thầy Định
THỨ 5
16/01/2020
- Nộp Văn kiện đại hội về Đảng- Chi ủy
THỨ 6
17/01/2020
- Báo cáo kết quả triển khai sử dụng mạng xã hội an toàn.
- Dự thi GVG huyện C. Du- C. Lan
- Thầy Nhạn
- BGH, TT
THỨ 7
18/01/2020
-Sinh hoạt cho học sinh vui tết an toàn lành mạnh.
- Thông báo cho học sinh nghỉ tết 20/01-02/2(2 tuần)
- GVCN
- GVCN

 

 
 

TUẦN 20

NGÀYNỘI DUNGGHI CHÚ
THỨ 2
6/1/2020
- Báo cáo tài chính và thanh lý tài sản
- Họp PHHS K9 lúc 9 giờ
- Họp UBND xã Mỹ Tú lúc 7 giờ 30 phút
- Triển khai sử dụng mạng xã hội an toàn
- KT
- BGH-GVCN
- PHT
- T. Nhạn
THỨ 3
7/1/2020
- Báo cáo sơ kết HKI + file
- Dự thi GVG huyện tiết 3,4 khối 6 ( Thầy Tâm)
- VT
- HT - T.Tâm
THỨ 4
8/01/2020
- Chấm thi GVG huyện trường THCS Phú Mỹ (sáng)
- Chấm thi GVG huyện trường THCS Long Hưng (chiều)
- HT
- HT
THỨ 5
9/01/2020
- Nộp bài thi elearning- PHT - TT
THỨ 6
10/01/2020
- Khám sức khỏe học sinh thi hội khỏe theo phân công- Theo PC
THỨ 7
11/01/2020
- Kết thúc chương trình HKI
- Báo cáo thực hiện chương trình và kết quả thi đua HKI
- Dự thi GVG huyện buổi sáng tiết 4,5 (Thầy Tú)
- GVBM
- TT

- TT - T.Tú