Sáng ngày 04/4/2018 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Mỹ Tú, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú đã tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin ...